Keni pyetje?

Na kontaktoni! Jemi në dispozicionin tuaj 24 orë në ditë!

DE + 49 170 844 34 79
DE + 49 211 385 368 78
NL + 31 533 02 00 32
CH + 41 44 585 25 31

atdheu@mail.de

Nachtigallenweg 5

40882 Ratingen

Pyetje të shpeshta...

Na telefononi menjëherë, ne jemi në dispozicion 24 orë, kështu që mund t’ju ndihmojmë me këshilla. Nëse vdekja ka ndodhur në shtëpi, informoni mjekun e familjes për të vërtetuar dhe lëshuar certifikatën e vdekjes. Ne ju këshillojmë se cilat dokumente ju duhet të përgatiteni për transportimin e kufomave jashtë vendit.

Në përgjithësi, ne fillojmë me një konsultim gjithëpërfshirës, në mënyrë që të mund të planifikojmë transportin optimal bazuar në dëshirat dhe pritjet e kostos.

Pastaj ne kujdesemi për të gjitha dokumentet e nevojshme.

Me kërkesë organizojmë ritualet e përshtatshme fetare dhe transportimin në shtëpi së pari dhe pastaj në varreza.

Lista e  dokumenteve të rëndësishme:

✓ Pasaportë ose letërnjoftim i personit të vdekur. Për personat e pamartuar ose të mitur: Çertifikatën zyrtare të lindjes, për shtetasit e huaj kërkohet përkthimi.
✓ Për personat e martuar: gjithashtu çertifikatën e lindjes si dhe çertifikatën e martesës.
✓ Për personat e ve: çertifikatën e lindjes si dhe Çertifikatën e martesës, gjithashtu dhe certifikatën e vdekjes të bashkëshortëve të ndryshëm.
✓ Për personat e divorcuar: certifikatën e lindjes dhe të martesës dhe dekretin përkatës të divorcit.

Call Now Button Scroll to Top
Open chat